София, ул. Христо Ковачев 32 +359883999830 office@republican.center

НАШАТА МИСИЯ

Републиканският център е независима гражданска организация. Тя събира професионалисти от сферата на правото, икономиката, политологията и други. Организацията има за своя основна мисия да популяризира и развива републиканизма в българското общество.

Какво е да живееш в република? Има ли разлики между републиката и демокрацията? Републиканизмът десен ли е или ляв? Всички тези въпроси са легитимни и е необходимо да получат своя отговор. Затова се появи и Републиканският център - да опита да изгради една устойчива гражданска среда, която да защитава и популяризира републиканските ценности.

Републиканизмът, в едно изречение, е онази съвкупност от правила и процедури, които гарантират върховенство на закона, закрила на индивида, защитане на суверенната нация и защита на свободата. Републиканизмът не е нито ляв, нито десен. Той е вяра в процедурата, доверие в институциите, закрила на свободата на индивида при зачитане на правата на общността.

Републиканизмът отстоява честният и прозрачен изборен процес, има нулева търпимост към авторитаризма и погазването на свободата. Тези ценности не могат да бъдат оцветени в партийната окраска на тази или онази партия. Не могат да бъдат опаковани като "леви" или "десни". Да вярваш в чистотата и светостта на републиката е универсална ценност, тя не може да носи червени, сини или други партийни одежди.

В основата на републиканското виждане на света е свободата. Свободата като липса на господство - републиканският възглед към свободата е да не си подчинен, но и да не подчиняваш никого. Другата висша ценност за модерния републиканизъм е демокрацията - гласът на хората е ядрото на модерната държава. Без вслушване в колективната воля на народа, не може да има гаранции за индвидуална свобода.

Републиканският център е общност от съмишленици, които искат утрешния ден в родината да е по-хубав от днешния. Искаме да променяме и модернизираме, без да заличаваме завещаните ни достижения на тези, които са градили преди нас. Ние вярваме, че защитата на републиката, на свободата, на демокрацията, на правилата и процедурите е онази гражданска спойка, която ще помогне утре да е по-добре от днес. 

Взимайки доброто, съградено преди нас, ние искаме да оставим още по-добро на децата си. Защото България и българите заслужаваме да смe свободни, да живеем в демократична, правова и социална държава, да имаме вяра в правилата и процедурите.  Заслужаваме чистата и свята република на Апостола на свободата. Заслужаваме да вървим винаги към нещо по-добро.

SEMPER AD MELIORA

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАС?

Републиканският център събира доброволци и младежи, които искат да развиват обществено-полезна дейност. Свържете се с нас за повече подробности.

ВКЛЮЧИ СЕ