КОИ СМЕ НИЕ?

Републиканският център е организация с кауза. Вижте повече за нас.

РЕПУБЛИКАНСКИ ЦЕНТЪР

Републиканският център е независима гражданска организация, която има за цел да защитава републиканските ценности и правовата държава.

РЕПУБЛИКАНСКИ ЦЕНТЪР

Semper ad meliora

Мисия

Републикански център е организация с кауза. Вижте повече за нашата мисия.

Екип

Екипът на Републикански център включва юристи, икономисти, политолози и други.

Контакт

Свържете се с Републикански център в нашия централен офис или онлайн.

Приоритети

Републиканският център работи в различни сфери на обществения живот като изгражда и поддържа професионални екипи, които да развиват дейност в приоритетните за организацията области.

Републиканизъм

Защита на републиканизма като фундамент за развитието на модерната правова и конституционна държава.

Право

Отстояване на принципите на демократичната правова държава и подкрепа за свободен и честен изборен процес.

Социалност

Подкрепа и закрила за уязвимите групи като хора с увреждания и други. Развитие на социални и правозащитни дейности.

Младеж

Подкрепа за младежи, развитие на младежки дейности и политики и насърчаване на включването на младите хора в обществения живот.

СТАТИИ

20

+

ТВ УЧАСТИЯ

30

+

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

300

+

СПОДЕЛЯНИЯ

60

+

Новини

Последните новини от Републикански център.

мар. 25 2020
ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ВЪВ ВРЕМЕНА НА КРИЗА

Позиция на "Републикански център" във връзка с епидемията от коронавирус у нас: Хората с увреждания

Прочети
мар. 19 2020
СЪЗДАДЕ СЕ РЕПУБЛИКАНСКИ ЦЕНТЪР

В началото на 2020 г. в гр. София бе учредена независимата гражданска организация "Републикански център".

Прочети

Контакт

Свържете се с Републикански център.

София, ул. Христо Ковачев 32

+359 883 999 830

office@republican.center